1. Jaya Maa Jaya Maa Jagadeeshwari Sai Maa Jagadeeshwari Maheshwari Sayeeshwari Sai Maa (2)
  2. (Victory to Mother of Universe, Mother Maheswari and Sayeeshwari)