1. Kaali Kaali Mahakaali Kapaalini Durga Durga Devi Durga Bhavaani Mangala Gauri Maatha Maheshwari Raaja Raajeshwari Lakshmi Naaraayani
  2. (Chant the various auspicious names of Mother Kali.)