1. Para Shakthi Param Jyothi Paraathpare Radhey Devi Jaya Radhey Jaya Radhey, Raaja Raajeshwari Priya Priye (2X) Jaya Radhey Jaya Radhey, Radhey Shyaam Radhey Shyaam (2X)
  2. (Oh supreme Power, supreme Light, Oh supreme One, Divine Mother Radha, Hail to Radha! Oh Goddess of the Rasa Play, Beloved of the Beloved, Victory to Radha! Oh Radha and Krishna! )