1. Mage Handa Ahenavado Oba Thrishula Deviyan Dho Sai Oba Dakinavado, Mage Geethe Ahenavado Dina Dina Gevi Yai, Mage Jeevithaya Sai Ama Maniyan Mage Davasa Devi Yai Mage, Obe Name Sihi Kara Saminde Nithara Devele, Obe Nama Sihikara Vandimi Obe Siripade