1. Namo Koon Sai Yum Por Sat, Goddess of Mercy Namo Koon Sai Yum Por Sat, Goddess of Love Om Mani Padme Om (2X) The Kingdom lies within us Truth is within Seek with a pure mind Says Koon Sai Yum Por Sat Namo Koon Sai Yum Por Sat (2X) Om Mani Padme Om (2X)