1. Om Bhagawaan, Jai Bhagawaan, Sri Bhagawaan Peace Bhagawaan, Love Bhagawaan, Truth Bhagawaan Om Bhagawaan Om Bhagawaan, Jai Bhagawaan, Sri Bhagawaan Love Bhagawaan, Compassion Bhagawaan, Forgiveness Bhagawaan, Om Bhagawaan