1. Prema Swaroopa I am Divine Love Prema Swaroopa Sai Ram Prema Prema Prema Om Sat Chit Ananda Om Sathya Swaroopa I am Divine Truth Sathya Swaroopa Sai Ram Sathya Sathya Sathya Om Sat Chit Ananda Om Shanti Swaroopa I am Divine Peace Shanti Swaroopa Sai Ram Shanti Shanti Shanti Om Sat Chit Ananda Om