1. I know, I know, I know that Baba is my Savior I know, I know, I know that Baba is within me I know, I know, I know that Baba will direct me I know, I know, I know that Baba will protect me