1. Hey Gananaatha Gajaanana Hey Ramba Gajaanana Hey Gananaatha Gajaanana Gauri Nandana Gajaanana Gajaanana Hey Gajaanana Siddhi Vinaayaka Gajaanana
  2. (O, elephant faced Lord of the Ganas (demi-gods); O Vinaayaka, the son of Parvati The Lord who bestows success, We chant Thy Name)