1. Mathanga Vadana Aananda Sadana Maha Deva Shiva Shambho Nandana Mathanga Vadana Aananda Sadana Maaya Vinaashaka Mooshika Vaahana Matha Maheshwari Bhavaani Nandana Maha Ganapathey Mangala Charana (2)
  2. (Elephant-faced one, source of bliss, son of Shiva, remover of illusion who rides the mouse; Son of mother Parvati, Lord of Ganas, One who has a mouse as His vehicle, whose feet are auspicious.)