1. Shambho Kumaara Gajaanana Shankari Thanayaa Gajaanana Ambika Thanayaa Gajaanana Ambuja Lochana Gajaanana
  2. (Elephant-faced Lord Ganesha, son of Shiva and Parvati, whose eyes are like lotuses.)