1. Gaja Vadana Gananaatha Hey Gana Naathha Gauri Thanaya Dayaa Maya Gaja Vadana Gananaatha Bhuvanaadhara Pranava Swaroopa Paalaya Paalaya Parthipureesha
  2. (Protect, Protect O Lord of Parthi! Thou art the Lord of Creation and life force of all Beings, Prince of Mother Gauri, Elephant-faced One and Lord of all Lords, Thou art extremely merciful.)