1. S:rN: S:rN: s:aI g:j:an:n: ev:Gn: ev:n:aS:k g:N: n:aT: b:e )day:k s:aI g:j:an:n: As:r ev:n:aS:k s:aI g:j:an:n: s:aI ev:n:ay:k s:aI g:j:an:n: ev:Gn: ev:n:aS:k g:N: n:aT:
  2. (I surrender to Lord Sai Gajaanana, Lord of Demi-Gods. Lord Sai Gajaanana removes obstacles, bestows grace, intelligence and destroys evil tandencies. Worship Lord Sai Gajaanana.)