1. Jaya Guru Omkaara Jaya Jaya Sadguru Omkaara Om Brahma, Vishnu, Sada Shiva Hara, Hara, Hara, Hara, Mahadeva
  2. (Glory to the Guru who is the embodiment of the sacred Om; The true Guru is Brahma, Vishnu and Shiva. He is Shiva, the Supreme Lord)