1. Badaa Chiththa Chora Brindaavana Sanchaara Gopaala Gopaala Hey Murali Gopaala Govardhanoddhaara Gopaala Balaa Gopee Manohara Radhey Gopaala
  2. (Greatest stealer of hearts who roams through Brindavan; Krishna, the cowherd boy and flute player; Child who lifted the Govardhana hill; Cowherd boy who captivated the minds of his devotees.)