1. Hari Narayana Hari Narayana Hari Narayana Hari Ram Ram Ram Ayodhya Vasi Shree Ramachandra Ananda Roopa Jai Jai Ram Parthipureesha Sathya Sayeeesha Parama Dayalo Jai Jai Ram
  2. (Sing the names of Lord Hari, Lord Narayana, Lord Ram; Sing in praise of the Lord of Ayodhya, embodiment of Bliss Glory to Ram, Lord of Puttaparthi, Sathya Sai, the Compassionate and kind Lord)