1. Hari Om Thath Sat Hari Om Thath Sat Hari Om Thath Sat Hari Om Krishna Krishna Krishna Krishna Jai Radha Krishna Govinda Govinda Bhajo Radhey Govinda Gopaala Gopaala Bhajo Krishna Gopaala Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om Hari Om Om Om, Hari Om Om Om, Hari Om Om Om, Hari Om
  2. (This is a namaavali or a string of Gods' names.)