1. Hey Giridhari Krishna Muraari Narayana Hari Mukunda Muraari Navaneetha Chora Shyaama Muraari Radha Madhava Hrudaya Vihaari
  2. (Chant the many name of Lord : Giridhari, Krishna, Murari, Narayana, Hari Mukunda Shyaam and Madhava. Lord is the indweller in the heart.)