1. Hey Viswapaala Gopaala Hey Deenapala Gopaala Mira Key Prabhu Girdhar Bala Giridhar Baala Jai Gopaala
  2. (O Lord Gopaala ! Thou art the Sustainer of entire creation and of those who are miserables and dejected. Victory to Lord Giridhari, Lord of Mira.)