1. Jai Ho Vitthala Jai Vitthala Purandhara Vitthala Gopaala Jai Ho Vitthala Hari Vitthala Purandhara Vitthala Gopaala
  2. (Victory to Lord Vitthala of Purandhara. Chant the name of Lord Hari, Vitthala and Gopaala.)