1. Jai Radha Krishna Jai Ram Krishna Jai Sai Krishna Jai Ho Jai Ho, Jai Ho Jai Radha Krishna, Jai Ram Krishna Jai Sai Krishna Jai Ho Jai Ho, Jai Ho
  2. (Sing victory to Lord of Radha - Lord Krishna, Lord Ram and Lord Sai.)