1. Janaardhana Nandalaala Govinda Gopaala Sai Rama Sai Rama Rama Rama Gopaala Sai Krishna Sai Krishna Krishna Krishna Gopaala
  2. (Chant the many Names of the Lord: Govinda, Gopaala, Rama, Krishna, Sai and Janardhana and the loving prince of Nanda: Nandalala )