1. Jaya Jaya Govinda Jaya Nandalaala Radha Lola Raasa Vilola Tribhuvana Paripaala Deena Dayaala Jaya Jaya Govinda Jaya Nandalaala Suradaasa Prabhu Karuna Saagara Meera Key Prabhu Giridhara Naagara Bhaktha Sakhaa Bhagawaan Gopaala
  2. (Victory of Lord Govinda, Son of Nanda, O Beloved of Radha, You are fond of folk dance, O merciful Lord of Mira and Suradas, You are an Ocean of compassion and Sustainer of the three worlds and a close Relation to devotees)