1. Jaya Jaya Raadhey Jaya Govinda Jaya Gopaala Harey Raadha Madhava Raasa Vilola Raaja Gopaala Sai Harey ...(Jaya Jaya Radhey..) Kaaliya Narthana Kamsa Vimardhana Jaya Gopaala Harey Sai, Jaya Gopaala Harey
  2. (Victory to Radha (Krishna's great devotee), victory to the Young Krishna who loved the water sport of squirting colored water ( called Raasa Kreeda). Victory to Child Krishna who danced on the serpent Kaaliya. Victory to Young Krishna who killed His wicked uncle Kamsa. Victory to You, Sai Gopala)