1. Krishna Krishna Yaduvara Krishna Murahara Keshava Yaadava Madhava Krishna Krishna Yaduvara Krishna Murali Manohara Shyaama Gopaala Shyaama Gopaala Sai Gopaala Murahara Keshava Yaadava Madhava
  2. (Hey Krishna, Hey Yadava (Krishna of Yadu clan), Hey destroyer of the demon Mura, Hey Keshava, Hey Madhava, Hey beautiful One with flute, Hey blue colored One, Hey Sai Krishna, (we bow to You))