1. Krishna Muraari Sai Giridhaari Radhey Shyaama, Radhey Shyaama, Radhey Govinda Parthipuri Key Sai Ram Sai Ram Sai Naam Hari Naam, Sai Naam Sathya Naam Jai Radhey Govinda Naam
  2. (Chant the name of Lord Sai Giridhari of Parthipuri, Lord Hari, Sai, Govinda, Krishna and Murari.)