1. Madhava Harey Madhusoodana Harey Yaadava Harey Yadu Nandana Harey Keshava Harey Raadha Krishna Harey Janaardhana Mana Mohana Harey Sai Satchitaananda Harey
  2. (Recite the names of the Lord who destroys the sins. Whose form is Truth and Bliss)