1. Madhura Madhura Hey Muralidhaari Murahara Showree Hey Giridhari Hrudaya Vihaari Parthi Vihaari Hari Hari Shree Hari Sai Muraari
  2. (So sweet is Lord Krishna and the music of his flute, Brave conqueror of demon Mura. Our Lord Sai Krishna dwells within the heart and in Puttaparti.)