1. Madhusoodana Harey Madhava Shree Vaasudeva Janaardhana Harey Keshava Narayana Janaardhana Jagat Paalana Deenaavana Dukh Bhanjana Aravinda Lochana Aanandana Shree Vaasudeva Janaardhana
  2. (Salutations to You, Krishna, protector of the world, friend of the meek and the humble. You are the one who protects us from sorrow. O lotus-eyed, blissful Krishna, our salutations to you.)