1. Mathura Naathha Deena Dayaala Sai Govinda Giridhara Baala Radha Madhava Madana Gopaala Nanda Mukunda Natawara Laala
  2. (Worship the compassionate Lord of Mathrua.)