1. Paanduranga Vitthaley Hari Narayana Hari Narayana Govinda Paanduranga Vitthaley Hari Narayana Hari Narayana Govinda Paanduranga Vitthaley Hari Narayana Hari Narayana Govinda
  2. (Chant the name of Lord : Paanduranga; Vitthala; Hari; Narayana and Govinda.)