1. Pandhari Naathha Krishna Gopaala Krishna Gopaala Sai Gopaala Pandhari Naathha Krishna Gopaala Hey Raghunatha Deena Dayaala Deena Dayaala Sai Kripaala
  2. (Chant the many names of graceful and merciful Lord : Sai; Pandhari Naathha; Krishna; Gopaala and Raghu Naathha.)