1. Radhey Govinda Harey Muraarey Shyaama Mukunda Harey Muraarey Radhey Govinda Harey Muraarey Krishna Mukunda Harey Muraarey Sai Mukunda Harey Muraarey
  2. (Chant the sacred name of Krishna, the dark complexioned One, Radhas's consort)