1. Radhey Govinda Krishna Muraari Jaya Sai Mukunda Muraari Radhey Govinda Krishna Muraari Nanda Ananda Radhey Govinda Radhey Govinda Sai Mukunda Sai Mukunda Muraari
  2. (O Lord of Radha, Krishna Who destroyed demon Mura. Glory to Sai Mukunda, who grants liberation Blissful Child, cowherd Companion of Radha)