1. Shree Gopaala Gokula Baala Thulasi Maala Sai Gopaala Radha Vallabha Raasa Vilola Thulasi Maala Sai Gopaala
  2. (Chant the name of Lord Sai Gopaala of Gokula, who is beloved of Radha , who is the boy of Gokula, who was fond of Rasa leela and who wears necklace made from Tulasi beads.)