1. Shree Krishna Govinda Harey Murarey Hey Naathha Narayana Vaasudeva Shree Krishna Govinda Harey Murarey Hey Naathha Narayana Vaasudeva
  2. (Worship Lord: Krishna, Govinda, Murarey, Narayana and Vasudeva.)