1. Dayaa Karo Hari Narayana Krupaa Karo Hey Jaga Vandana Bhaavaatheetha Bhaagya Vidhaatha, Deena Naathha Anaath Ke Naathha
  2. (O Lord Hari Narayan! O Lord of creation and protector of all. Have mercy and shower grace on us. Thou art beyond attributes.)