1. Vitthala Hari Vitthala Paanduranga Vitthaley Hari Narayana Purandara Vitthaley Hari Narayana Hari Narayana, Jaya Narayana Sai Narayana, Sathya Narayana
  2. (Pray and worship Lord Vitthala, Hari, Narayana and Lord Sai.)