1. Deena Dayaala Hari Parama Dayaala Radha Ramana Hari Govinda Gopaala Madhura Manohara Krishna Gopaala Radha Ramana Hari Govinda Gopaala Meera Key Prabhu Giridhara Baala Brindaavana Ghana Madana Gopaala
  2. (Chant the many names of supremely merciful, sweet and beautiful Lord: Krishna, Hari, Govinda, Gopaala, Lord of Meera - Giridhari)