1. Yadu Nandana Raaghava Rama Harey Seetha Rama Harey Rajeeva Lochana Rama Harey, Seetha Rama Harey Jaanaki Jeevana Rama Harey
  2. (Chant the names of Rama, Seetha's consort, the lotus eyed One)