1. Deena Dayaalam Deena Dayaalam Keshava Madhava Deena Dayaalam Bhaja Govindam, Bhaja Gopaalam Keshava Madhava Deena Dayaalam Deena Dayalam, Deena Dayaalam Keshava Madhava Deena Dayaalam
  2. (Seek Madhava, Worship Govinda. Seek Gopaala. Seek Keshawa. Lord is merciful and kind towards one who is gentle and forlorn.)