1. Geetha Daayaka Hey Giridhaari Govinda Govinda Narayana (Sai Narayana) Peethaambara Dhara Parthi Vihaari Pathithoddhaari Sai Muraari
  2. (Pray to Lord Giridhari, who gave the Bhagavad Gita, Lord Govinda and Lord Narayana (dressed in golden yellow robe). Worship Lord Sai Murari, resident of Parthi and Saviour of miserables and dejected.)