1. Giridhara Baal Shyaama Gopaal Natavara Laal Madana Gopaal Mathura Naathha Krishna Gopaal Shree Madhusoodana Murali Gopaal Yashoda Key Baal Nanda Gopaal Eeshwaraamba Priya Sai Gopaal
  2. (O! Blue-hued Gopaal, who held the Govardhana mountain, Great dancer, the lovely little cow-herd; Lord of Mathura, with the flute, Beloved child of Yashoda, of Eeshwaramba.)