1. Giridhaari Hey Nanda Laal Yashoda Key Baala Tribhuvana Paala Jagatodhaara Gokula Baala Radha Lola Munijana Paala Parthi Vihaara Sai Gopaala
  2. (Chant the names of Saviour of the entire universe- Lord Giridhari, Lord of Radha, Lord of Rishis and Lord Sai Natha of Parthi.)