1. Govinda Gopaala Hey Nanda Laala Radhey Gopaala Gopi Gopaala Meera Key Naathha Prabhu Murali Gopaala Govardhanodhara Gopaala Baala
  2. (Chant the name of Lord Govinda, Lord of Mira (Devotee) - the Divine flute player and the one who held Govardhana mountain).