1. Govinda Gopaala Krishna Radha Madhava Krishna Manda Haas Vadana, Harey Krishna Mohan Murali, Radha Krishna Govinda, Govinda Krishna Govinda Gopaala Krishna Govinda Madhav Krishna
  2. (Chant the many names of Lord: Govinda; Gopaala; Krishna; Lord of Radha - Madhava; charming, smiling Lord Krishna; enchanting flute player Lord Krishna)