1. Govinda Krishna Vitthala Jai Gopaala Krishna Vitthala Govinda Vitthala Gopaala Vitthala Govinda Krishna Vitthala Jai Gopaala Krishna Vitthala Paanduranga Vitthala Jai Pandari Naathha Vitthala Govinda Vitthala Jai Gopaala Vitthala
  2. (Victory to Lord: Govinda; Krishna; Gopaala and Panduranga Vitthala. Chant the name of Govinda, Krishna, Gopaala and Pandhari Vitthala)