1. g::ev:nd k\N: ev:YYl: j:y: g::p:al: k\N: ev:YYl: g::ev:nd ev:YYl: g::p:al: ev:YYl: g::ev:nd k\N: ev:YYl: j:y: g::p:al: k\N: ev:YYl: p:aNRrg: ev:YYl: j:y: p:NZri n:aT: ev:YYl: g::ev:nd ev:YYl: j:y: g::p:al: ev:YYl:
  2. (Victory to Lord: Govinda; Krishna; Gopaala and Panduranga Vitthala. Chant the name of Govinda, Krishna, Gopaala and Pandhari Vitthala)