1. Rama Naama Hai Sab Ka Sahaara Bhajorey Niranthara Rama Naam Dasharatha Nandana Shree Rama Kausalya Sukha Vardhana Rama Raghupathi Raaghava Raja Rama Bhajorey Niranthara Rama Naam
  2. (What a Divine name Rama! It is the support and sheet anchor of all. O devotee, chant that Name unceasingly. Sing the Divine Name of Rama who was the son of Dasharatha, who was the very life of his mother Kausalya, and who was the chief of the Raghu clan.)