1. Rama Rama Jaya Raghukula Thilakaa Rajeeva Lochana Ram Eshwaraamba Sutha Jaya Jaga Vandana Rathnaakara Kula Deepa (3X)
  2. (Worship lotus-eyed Lord Rama, Who is the auspicious Symbol of the Raghu dynasty Worship the lotus-eyed Lord Sai Ram, Son of Mother Eashwaramma and Who is the Symbol of the Ratnakar dynasty)